Kulturskolan satsar i Dalaberg och Hovhult

Kulturskolan har flyttat ut en del av sin verksamhet till Dalaberg och Hovhult. Under våren deltar ett 50-tal barn i olika aktiviteter i kultur-, kom och blås- och teaterverkstad. Satsningen är en del av Kulturskolans arbete med att bredda sin verksamhet och nå nya elever.

Kulturskolan satsar för att nå fler barn.

Kulturskolan satsar för att nå fler barn.

- Det finns ett jättestort intresse bland barnen att få vara med! Vi har gruppundervisning och en härlig blandning barn. Här möts alla och gör något nytt tillsammans, säger Eva Persson, chef Kulturskolan.

Kulturverkstaden innebär att barn i låg- och mellanstadieålder vid åtta tillfällen får prova på det mesta som Kulturskolan håller i - dans, teater, bild, sång eller musik. Efter kulturverkstaden är förhoppningen att barnen ska fortsätta med någon av de aktiviteter som de blivit intresserade av. Teaterverkstaden innehåller som namnet antyder teater och kostym vid åtta tillfällen. Kom och blås-verkstaden är en fortsättningskurs där barnen jobbar med trumpet och trombon.

- Vi frågade först vilka instrument barnen var mest intresserade av. Att de sedan svarade blåsinstrument var överraskande, men väldigt roligt, säger Eva Persson.

Alla prova-på-aktiviteter är kostnadsfria. I höst startar Kulturskolan liknande aktiviteter i Tureborg och Äsperöd.

- Målet är att så många barn och föräldrar som möjligt ska känna till att vi finns. Sedan får vi se till att vara där barnen finns, ibland kan det av olika anledningar vara svårt för dem att komma till våra lokaler i centrum, säger Eva Persson.

Satsningen på prova-på-verkstäderna möjliggörs genom ett bidrag från Kulturrådet.

För mer information, kontakta gärna:

Eva Persson
Chef Kulturskolan
Telefon 0522-69 65 83

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00