Återvinningsstationen på Källdal flyttar

Återvinningsstationen vid parkeringsplatsen på Lingatan i Uddevalla stänger 12 maj med anledning av att bygget av Källdalsskolan snart startar.

Skylt återvinning

I dagsläget finns ingen ersättningsplats men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar tillsammans med kommun för att hitta en ny placering. Under tiden hänvisas alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen på Boströmsvägen i Kissleberg.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där du befinner dig och se uppgifter om när stationen töms och städas.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen på Boströmsvägen och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Ulla Krohn.

För mer information kontakta gärna:
Ulla Krohn
Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Telefon 08-566 144 04

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00