Vad gör du om det blir kris?

Just nu pågår den nationella Krisberedskapsveckan (8-14 maj). Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Ingen elektricitet. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vad gör du om elen slås ut? Foto: Thomas Henrikson, MSB

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Initiativtagare till veckan är Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

Mer information om Krisberedskapsveckan, checklistor, filmer:

Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Din säkerhet
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00