Så tycker unga i Uddevalla

Ungdomarna i Uddevalla är positiva till att starta eget företag och är allt mer intresserade av lokala politiska frågor. Droganvändningen bland unga fortsätter att sjunka, men stress och depression är något som unga tjejer upplever flera gånger i veckan. Det visar den lokala uppföljningen av ungdomspolitik (Lupp).

Sammanalgt 1180 ungdomar har svarat på Lupp-undersökningen.

Sammanalgt 1180 ungdomar har svarat på Lupp-undersökningen.

I oktober-november förra året svarade 1180 elever i åttonde klass samt i andra årskurs på gymnasiet på undersökningen. Sammanlagt omfattar Lupp 80 frågor om bland annat hälsa och droger, trygghet, fritid, skola, politik och inflytande, arbete och framtid. Nu har en fördjupad analys av resultaten presenterats.

- Lupp sätter agendan för ungdomspolitiken i Uddevalla. Resultaten kommer vi att ta med i den kommande ungdomsplanen. Nu får varje förvaltning arbeta vidare med de frågor som berör dem och vi ska även genomföra en medborgardialog tillsammans med intresserade ungdomar i början av juni, säger Valentina Velasquez, ungdomssamordnare.

Resultaten i Lupp visar bland annat att andelen unga som intresserar sig för den lokala politiken ökar på gymnasiet från 37 till 47 procent jämfört med senaste undersökningen 2013. Majoriteten av gymnasieeleverna är också positiva till eget företagande, 60 procent kan tänka sig att starta eget företag, 20 uppger att de redan har gjort det. Inte en enda har svarat nej på frågan.

Den psykiska ohälsan ökar dock bland unga tjejer. I gymnasiet upplever 40 procent av tjejerna att de är nedstämda flera gånger i veckan jämfört med 17 procent av killarna. När det gäller frågan om stress upplever 60 procent av tjejerna att de känner sig stressade flera gånger i veckan jämfört med 30 procent av killarna.

Är du 13-26 år och vill diskutera resultatet av Lupp-undersökningen med politiker och tjänstepersoner?

Välkommen till medborgardialog 7 juni på Bryggeriet, Södra Hamngatan 10, klockan 16.00. Även andra intresserade är välkomna!

Analys av resultaten i Lupp-undersökningen

För mer information, kontakta gärna:

Valentina Velasquez
Ungdomssamordnare
Telefon 0522-69 65 27
E-post valentina.velasquez@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00