Träpromenad i Museiparken

Nu snyggar vi till avstängningen längs Bäveåns norra kaj och bygger en träpromenad istället. Själva avstängningen blir ett genomsiktligt trästaket med information som tar dig både framåt och bakåt i tiden.

Museiparken

Byggstart av Träpromenad genom Museuparken.

Träpromenaden kommer att vara 2,5 meter bred och tillgänglig för de med till exempel rullstol, barnvagn eller rullator. Själva staketet blir 1,10 högt.

Skiss träkonstruktion

Skiss av träkonstruktion.

- Vi har tillsammans med Bohusläns museum tagit fram ett mer estetiskt förslag till avstängning som passar in i området och som berättar om varför det ser ut som det gör, vad vi gör för att åtgärda problemet och hur det kan komma att se ut i framtiden, säger Stefan Björling som är centrumkoordinator.

Träpromenaden beräknas vara klar 8 juni.

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn är avstängda sedan 14 juli 2016 på grund av skredrisk. Byggstart för att åtgärda skredrisken beräknas till omkring 2019.

För mer information kontakta gärna:
Stefan Björling
Centrumkoordinator samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 61 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00