Fem konstnärer ska smycka nya Källdalsskolan

Fiskar som simmar i luften, glada smileyträd på skolgården och en skön ö mitt i infoteket. Det blir några av de konstverk som ska pryda den nya Källdalsskolan, som planeras stå klar 2019.

Källdalsskolan konstverk

Konstnären Birgitta Muhrs "smileyträd" ska välkomna skolbarnen.

I höstas gick Uddevalla kommun ut med en konstupphandling där fyra olika miljöer i den planerade Källdalsskolan skulle smyckas. Urvalsprocessen är nu klar. Det blir fem olika konstnärer/konstnärspar som får äran att utföra de olika uppdragen.

– Vi är mycket nöjda med processen och det har varit stor enighet hela vägen. Skolpersonal har fått vara med och tycka till och det slutgiltiga beslutet är också förankrat hos samhällsbyggnadsförvaltningen, säger kommunantikvarie Carl Casimir.

Upphandlingen skedde i två steg. I det första steget kom hela 94 intresseanmälningar in. Bland dessa valdes tio konstnärer ut att lämna konkreta skissförslag. Utifrån skisser och idéer blev till sist fem vinnare klara. Här är bidragen:

Miljö 1, utemiljön – skolgården:

Birgitta Muhr, Stockholm och Thomas Brolin, Göteborg. Här föll valet på två olika konstnärer. Birgitta Muhrs bidrag heter Tillsammans och utgörs av tre smileyträd som ska välkomna barnen vid tre av skolgårdens ingångar.
Thomas Brolin har med två bidrag. Det ena är mjukt formade sittbänkar gjutna i konstbetongmaterialet terrazzo, som när de ställs ihop kan formas som en blomma. I det andra skapar han flera små betongfigurer, kompisar, som ska placeras på olika platser i utemiljön.

Källdalsskolan konstverk

Sittblommor.

Källdalsskolan konstverk

Kompisar.

Miljö 2, inredning av infoteket: 

Källdalsskolan konstverk

Blubblubblubblubb.

Johanna Adebäck/Pontus Johansson, Mölndal. Inne i infoteket vill paret bland annat skapa en upphöjd ö med sköna sittplatser och bokhyllor. Det omgivande golvet målas blått och ska påminna om vatten. Deras verk heter Blubblubblubblubb och har hämtat inspiration från 1700-talsförfattaren Mary Wollstonecraft. Hon besökte nämligen en gång i tiden dessa trakter på jakt efter ett sjunket skepp.

Källdalsskolan konstverk

Friträd.

Miljö 3, glasad entré till infotek, idrottshall och fritids:

Joanna Thede, Råå. Hennes verk heter Friträd och ska placeras mot den stora glasentrén som mäter cirka 6 x 4 meter. Bildens figur är en förenklad kartbild över gatunätet i området.

Till denna ska skolbarnen bidra med ord och uttryck som de förknippar med fritid, för att på så vis skapa engagemang och delaktighet i verket.

Kvällstid kommer glaspartiet att ljussättas inifrån.

Miljö 4, signalverk till två centrala utrymmen i inomhusmiljön:

Jan Stenberg/Guangjuan Zhang, Stockholm. På två olika platser inne i skolbyggnaden ska stora mobiler sänka sig ner från den höga takhöjden. Verken heter Fågel, fisk och allt där emellan. Den ena mobilen är fylld av fiskar som barnen kommer att vara med och måla i glada färger. När mobilen snurrar simmar alla fiskar åt samma håll, som ett fiskstim. I den andra mobilen hänger fåglar, vackert utskurna i uppslagna böcker.

Källdalsskolan konstverk

Bokfågel.

Källdalsskolan konstverk

Fiskmobil.

FAKTA, Källdalsskolan

I Källdalsskolan kommer elever från förskoleklass upp till årskurs 6 att gå. Skolan ska byggas på Lingatan och väntas stå klar för inflyttning 2019.

Läs mer om byggstarten av Källdalsskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00