Ungdomar städar stränder i sommar

I sommar kommer sammanlagt 21 ungdomar med sommarlovspraktik i kommunen att få vara ute och städa stränder längs kusten. Satsningen är möjlig genom ett bidrag på 100 000 kronor från Ren och attraktiv kust Bohuslän.

Skräpig strand

Stränder i skyddade naturområden ska befrias från skräp.

Ungdomarna kommer att arbeta två dagar i veckan på prioriterade stränder i skyddade områden som Hafsstensfjorden och Gullmarsfjorden- exempelvis vid Mollön, Bassholmen, Kärlingesund, Kalvön och längs Kuststigen. Övrig tid kommer de att få jobba med skötsel av grönytor och rabatter runtom i kommunen.

De första sju ungdomarna startar sin sommarlovspraktik i mitten av juni. Varje arbetslag jobbar tre veckor innan det är dags för nästa grupp ungdomar att börja sin praktik. Strandstädningen kommer att pågå fram till mitten av augusti, och utförs tillsammans med arbetsledare från servicecenter Fridhem.

- Nu köper vi in skyddskläder som overaller, vadarstövlar, skräpplockare och annat som behövs. Så fort ungdomarna har börjat kommer vi att ha en inledande miljöutbildning med dem så att de vet hur de ska göra när de upptäcker olika sorters skräp, säger Stefan Ankargren, enhetschef servicecenter Fridhem.

Alla stränder ska dokumenteras med foto både innan och efter städningen och allt skräp ska vägas. Arbetslagen ska rapportera in hur det ser ut på stränderna via den webbaserade Strandstädarkartan.

Generellt sett består den allra största mängden skräp längs stränderna av plast. Plaster och nät ställer till problem för fåglar men också för övrigt djurliv i havet, när plasten brutits ned till mikroskopiska plastbitar.

- Vi har väldigt lite kunskap om hur nedskräpat det är längs våra stränder i Uddevalla. Genom satsningen med sommarlovspraktikanter får vi en bättre bild av svårtillgängliga kustområden. På så sätt kan vi bedöma hur stort problemet är och vilken organisation kommunen kan behöva framöver för att hålla stränderna rena, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Läs tidigare nyhet om strandstädning

Strandstädarkartan

För mer information, kontakta gärna:

Sofia Ström
Kommunekolog
Telefon 0522-69 73 11
e-post sofia.strom@uddevalla.se

Stefan Ankargren
Enhetschef servicecenter Fridhem
Telefon 0522-69 61 61
e-post stefan.ankargren@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00