Utbytesprojekt med Norge och Island

Handels- och administrationsprogrammet har återigen fått möjlighet att driva projektet Opening doors into a global market.

flaggor

Den här gången kommer utbyten att ske med en skola i Stavanger och en skola i Reykjavik. Det är 15 elever från varje skola som under läsåret 17/18 som kommer att driva Ung företagsamhet tillsammans med elever från skolorna i Norge och Island. Dessa 15 elever kommer också att besöka både Norge och Island och dessutom ta emot elever från de båda skolorna under vårterminen 2018.

Förra gången programmet drev Opening doors into a global market var det med en skola i södra Brasilien. Programmets målsättning är att fortsatt driva internationella projekt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00