Rondellbygge mellan Agneberg och Högskolecentrum

I sommar bygger vi en rondell i korsningen längst upp på Kungsgatan samt gör området säkrare för gående och cyklister. Detta innebär att Östergatan kommer att vara avstängd mellan 19 juni -18 augusti.

Östergatan

Östergatan i Uddevalla.

- Detta är en korsning där vi länge har haft ett behov av att förbättra trafiksituationen så det är jättebra att vi får det gjort nu i sommar, säger Karin Westman enhetschef för trafik och förvaltning.

Åtgärder som ska genomföras:

  • I korsningen Östergatan-Västgötavägen byggs en rondell.
  • Gångbanan breddas på både Kungsgatan och Östergatan.
  • Två korttidsparkeringar (15 min) anläggs på Östergatan. Två parkeringsplatser utanför Högskolecentrums entré och två parkeringsplatser utanför Agnebergsskolans entré.
  • Två busshållplatser byggs på Östergatan, en i varje riktning för förberedelse för kommande bussomläggning.
  • Fjärrvärme och VA-arbeten.

- Vi kommer att utföra stora delar av arbetet under tiden skolorna är stängda för att ställa till det så lite som möjligt, säger Jonas Sand som är projektledare. Det ger också förutsättningar att genomföra arbetet snabbare men också ge anläggningsarbetarna en säkrare arbetsmiljö. I stort sett pågår arbeten hela sommaren med undantag några dagar när vi byter arbetsmoment.

Tyvärr är det i detta projekt inte möjligt att ha fordonstrafik genom arbetsområdet under tiden byggnationen pågår. Bussar kommer att ges möjlighet att passera mellan Agnebergshallen och Agnebergsskolan (biltrafik förbjuden). Gående och cyklister hänvisas med tydliga skyltar hur de ska passera genom området. Varutransporter till Kungsgatan kommer precis som idag vara möjligt mellan klockan 7.00 -11.00. Åtkomst till Agnebergsgatan och parkeringen på innergården närmast korsningen ska vara möjlig såsom idag.

Karta över alternativa vägar under tiden rondellbygget pågår.

Karta över alternativa vägar under tiden rondellbygget pågår. (klicka för större bild)

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00