Från papper till digital signering

Inom socialtjänsten i Uddevalla testas nu ett digitalt signeringssystem i ett pilotprojekt fram till maj 2018. De stora vinsterna är ökad patientsäkerhet, bättre överblick samt större engagemang från alla inblandade.

Just nu pågår ett pilotprojekt inom socialtjänsten med digital signering.

Just nu pågår ett pilotprojekt inom socialtjänsten med digital signering.

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser som görs i kommunen kräver dokumentation och signering. Det handlar till exempel om att 90-åriga Alva ska ha sina mediciner vid en viss tidpunkt varje dag. Då gäller det också att snabbt kunna kontrollera om så har skett, vilket är särskilt viktigt när personalen växlar flera gånger under dygnets timmar.

– Tidigare gjordes all signering med papper och penna. Det innebar bland annat att vi hade otroliga mängder dokument som skulle arkiveras. Nu finns all information samlad i en app på en iPad mini som personalen bär med sig in till vårdtagaren, berättar Eva Hansson, administrativ sjuksköterska vid Rosenhäll och ansvarig för pilotprojektet med digital signering.

Sjuksköterskan Eva Hansson är ansvarig för pilotprojektet.

Sjuksköterskan Eva Hansson är ansvarig för pilotprojektet.

– Möjligheterna är betydligt större nu än tidigare. Det står kanske inte bara vilka läkemedel som ska tas och när, utan även hur de ska ges. Någon kanske måste få sina tabletter krossade eller med ett glas yoghurt, förklarar hon.

I praktiken fungerar det så att när en omvårdnadspersonal börjar sitt arbetspass loggar hen in i systemet via en läsplatta. Det går sedan att snabbt få en överblick över vårdtagarnas behov av medicinering och kost med mera. Så fort ett läkemedel har getts signerar personalen med ett enkelt tryck på läsplattan, vilket ger en grön markering. Om man missar att ge det i tid blir det i stället en röd markering i systemet.

Pilotprojektet startade i slutet av 2016 och sedan februari används digital signering bland personalen vid en enhet vid Rosenhälls vård- och omsorgsboende samt vid två gruppbostäder inom kommunen.

– Vi ser bara fördelar. Förutom ökad patientsäkerhet och bättre överblick breddas engagemanget eftersom alla blir involverade, inte bara sjuksköterskorna. Nu har även rehabpersonal, omvårdnadspersonal och deras enhetschefer insyn och kan påverka.

Projektet pågår till 1 maj 2018. Därefter hoppas Eva Hansson på en fortsättning och att fler enheter också får möjlighet att införa digital signering.

– Det är förstås en kostnadsfråga, men även tekniska lösningar måste till eftersom systemet kräver att det finns wifi i lokalerna. Men jag tror det blir svårt att backa tillbaka – det här är framtiden, säger hon.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00