Ny samverkan mellan förskolor och Uddevalla energi

Nu har två av kommunens förskolor och Uddevalla energi kommit överens om ett samverkansprojekt skola-arbetsliv. Det innebär att barn från Jakobsbergs och Parkens förskola i höst kommer att få göra studiebesök på vattenkraftstationen, och personal från Uddevalla energi kommer i sin tur att besöka förskolorna och prata yrkesroller.

Susanne Mårtensson, Ellinor Forsberg, Mattias Widenberg, Cecilia Selander och Krister Hillefors från Uddevalla energi samt Melisa Nilsson från Uddevalla kommun.

Susanne Mårtensson, Ellinor Forsberg, Mattias Widenberg, Cecilia Selander och Krister Hillefors från Uddevalla energi samt Melisa Nilsson från Uddevalla kommun.

Projektet riktar sig till barnen i femårsåldern på de båda förskolorna som vid sitt studiebesök kommer att få förklarat hur turbiner skapar el. Vid studiebesöket får de chans att ställa frågor, söka ny kunskap och diskutera med representanter från Uddevalla energi. Barnen kommer att dokumentera sitt lärande om vatten och energi genom projektet. Uddevalla energi kommer också att få återkoppling av barnens tankar genom dokumentationen.

- I förskolan finns morgondagens medarbetare, företagare, chefer och innovatörer. Hur de ser på arbetslivet beror till stor del på vilka personer de möter och vilka miljöer de får tillgång till att vistas i. Jag är jätteglad för att den här samverkan har kommit till stånd, säger Melisa Nilsson, utvecklare skola arbetsliv.

I utvecklingen av samverkansprojektet med Uddevalla energi deltar även skolutvecklare Siren Linde, IKT-utvecklare Annika Bratt, och natur- och teknikutvecklare och förskolläraren Lise-Lott Fjell.

Från Uddevalla energi deltar Krister Hillefors, affärsområdeschef elnät, Cecilia Selander kundservicechef, Susanne Mårtensson, handläggare kundservice/marknad, Mattias Widenberg, säljare och Ellinor Forsberg, personalchef.

Mer information om samverkan mellan skola arbetsliv

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00