Provtagning av toalettvatten i kretslopp

I Uddevalla gödslar vi med näring från toalettvatten i kretslopp. Det ger verklig miljönytta eftersom vi återvinner både fosfor och kväve och minskar övergödning.

Anna Thorén

Anna Thorén provtar brunn med toalettvatten från slutna tankar.

Miljöinspektörer från Uddevalla kommun och Västvatten tar regelbundna prover på hygieniserings­processen i brunnarna. Provtagningen görs för att säkerställa att produkten är godkänd för lantbrukarna att sprida på sin jordbruksmark.

Finns det bakterier och smittoämnen i toalettvattnet?

Det finns gott om olika bakterier i toalettvattnet som vi tar om hand från slutna tankar. Därför lagras vattnet i brunnarna hos lantbrukaren och under hygieniseringen tillsätts urea. Urean gör att det bildas ammoniak vilket leder till att bakterierna dör.
- Det här är en kontrollerad process där vi provtar brunnarna innan varje spridning. När vi har godkänt innehållet kan gödningen användas. Sedan är det dags för renhållningen på Uddevalla energi att börja fylla brunnen med nytt sorterat toalettvatten igen, berättar Anna Thorén som är miljöinspektör på Uddevalla kommun.

Se film från provtagning i brunnarna på Rålanda gård på Bokenäset:

Brunnen vid Rålanda gård har en volym på omkring 200 kubikmeter. Innehållet har fyllts på från sommar till höst förra året och har sedan dess behandlats med urea.

Det som analyseras i provet är TS-halt, Glödgningsförslust (organiskt material), Ptot, Ntot, NH4-N, Salmonella, Zn,(Zink) Cu(Koppar), Cr(Krom), Ni(Nickel), Pb(Bly), Cd(Kadmium), Hg(Kvicksilver), K(Kalium) och E-coli.

- Vårt behandlade toalettvatten innehåller faktiskt mindre antal bakterier än obehandlad djurgödsel, säger Katarina Bjelke från Västvatten.

Läs tidigare nyhet
Läs frågor och svar om enskilda avlopp och kretsloppsystemet

För mer information kontakta gärna:
Anna Thorén
Miljöinspektör
Telefon 0522- 69 73 75

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00