Vill du bidra till att förbättra näringslivsklimatet?

De 14 kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund gör just nu en upphandling av rådgivning och utbildning för projektet Bättre Företagsklimat i Fyrbodal. Vill ditt företag lämna anbud?

Sista dag för att lämna anbud är 25 augusti.

Läs mer här.

För att hämta hem upphandlingsdokument eller lämna anbud måste du först logga in i upphandlingsverktyget TendSign. Det är gratis att skaffa ett konto.

Kontakt

Anna Lärk Ståhlberg
Fyrbodals kommunalförbund
0733-35 85 34

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00