Positivt resultat insiktsmätningen

Positivt resultat av Insiktsmätningen 2016 för Serveringstillstånd i Uddevalla.

Uddevallabron i bakgrunden och havet ligger stilla

80% är nöjda med hanteringen av deras serveringsärenden.

Insiktsmätningen görs kontinuerligt av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och innebär att företagare som har haft kontakt med kommunen i diverse tillståndsärenden kan återkoppla hur kommunen har hanterat det. I tidigare presentation för 2016 (maj) har data för serveringstillstånd saknats på grund av tekniskt fel hos leverantören.

Felet är nu åtgärdat och vi ser nu att företagarna till 80 % är nöjda med hanteringen av deras serveringsärenden under 2016.

Det är ett mycket bra resultat och förmodligen en konsekvens av dels handläggarnas allt bättre dialog med företagarna och dels internt förbättringsarbete. Det goda resultatet för serveringstillstånd gör att helhetsindex för kommunen hoppar upp från 70 till 72.

Insiktsmätningen 2016 (klicka på bilden för att se resultatet)

Resultat av mätningen


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00