Ny gång- och cykelväg på Nordanvindsvägen

Nu har en ny gång- och cykelväg blivit klar på Nordanvindsvägens södra del. Därmed kan oskyddade trafikanter ta sig fram på ett säkrare sätt.

Den nya gång- och cykelvägen på Nordanvindsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen på Nordanvindsvägen.

Gång- och cykelvägen löper cirka 160 meter längs med Nordanvindsvägen, söder om Västanvindsvägen i området Skogslyckan.

– Det enda som återstår är två refuger på Västanvindsvägen, varav en kommer att ha ett övergångsställe. Det arbetet ska utföras efter semestern, säger Niklas Karlsson, byggledare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Kartbild

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00