Nytt fågeltorn i Bäveån nedre

Packa ner en kikare, fika och ta dig till det nya fågeltornet i Bäveån nedre, även kallat Älje-Porsen. Tornet invigdes i början av april i år och har redan blivit ett populärt besöksmål.

Fågeltorn

Det nya fågeltornet omges av våtmarker och betesmarker.

Fågeltornet är ett välkommet inslag i det lilla naturreservatet som ligger fem kilometer öster om Uddevalla. Här finns chans att se allt från forsärla till lärkfalk.

Alldeles intill fågeltornet rinner Bäveåns stilla vatten och här ligger också den lilla sjön Surveln. Dessa våtmarker är en välkommen oas för flera vattenälskande fågelarter. Men även den omgivande skogen kan bjuda på trevliga överraskningar som korsnäbb, hackspettar och olika mesar.

Initiativet till fågeltornet togs av engagerade medlemmar från Bohusläns ornitologiska förening. Ett stort stöd kommer också från naturguiden Jan Uddén vid Bohusläns museum.

Uddevalla kommun, som förvaltar naturreservatet Bäveån nedre, har sett till att tillstånd har sökts hos länsstyrelsen samt ansvarat för uppförandet av fågeltornet.

Fågeltorn, Sussi.

Sussi Carlström, Bohusläns ornitologiska förening, på besök i tornet.

– Det är jättekul att vi har kunnat samverka så bra kring detta. Tack vare fågeltornet har vi ökat attraktionskraften för naturreservatet. Det är nu inte bara en plats, utan där finns även något att göra, säger Sofia Ström som arbetar som kommunekolog i Uddevalla kommun.

Hon berättar att det även finns planer på att förbättra parkeringsmöjligheterna framöver genom fler parkeringsplatser.

Hitta hit: Fågeltornet ligger i naturreservatet Bäveån nedre (Älje-Porsen), cirka fem kilometer öster om Uddevalla. Kör utefter gamla 44:an, numera väg 697. Efter Groröds industriområde, sväng vänster vid skylten Asfaltverk. Följ vägen förbi asfaltverket tills vägen tar slut.

Läs mer om Bäveån nedre

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00