Ansökan om statsbidrag för att stabilisera Lyckornavägen i Ljungskile

De västra slänterna utmed Bratteforsån vid Lyckornavägen, norr om Alehagsgärdet, behöver stabiliseras. Kommunen har skickat en ansökan om statsbidrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap för att säkerställa framtida framkomlighet.

Lyckornavägen i Ljungskile

Lyckornavägen i Ljungskile

Eftersom stabiliserings­åtgärderna berör Bratteforsån, som har höga naturvärden, krävs också en ansökan om vattendom till Mark- och miljödomstolen samt en ansökan om Natura 2000 tillstånd till Länsstyrelsen.

Området begränsas i norr av vägbron där Lyckornavägen korsar Bratteforsån, i öster av Bratteforsån, i söder av Ljungsåvägen och i väster av Lyckornavägen och bergområdet.

- Stabiliteten för Lyckornavägen är utredd. Vi bedömer stabiliteten som otillfredsställande men det finns inga tecken på skredsrisk därför behöver vägen inte stängas av, säger Sofia Ström från samhällsbyggnads­förvaltningen.

Bratteforsån

Bratteforsån

För mer information kontakta gärna:

Sofia Ström
Kommunekolog
Telefon 0522-69 73 11

eller

Mats Windmark
Planarkitekt
Telefon 0522-69 73 24

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00