Utbyggnad av Söndagsvägen på Kurveröd

Söndagsvägen kommer att förlängas eftersom det ska byggas en kommunal förskola i området. Det planeras också för tre bostadshus med hyresrätter med totalt 36 lägenheter.

Söndagsvägen

Söndagsvägen på Kurveröd i Uddevalla.

Väg och gångbana blir totalt cirka 160 meter och avslutas med en vändplan.

- Vi har kontakt med Kurveröds förskola för att lösa hämtning och lämning av barn på bästa sätt eftersom arbetet kommer att leda till vissa störningar på grund av byggtrafik, säger Sara Norén från samhällsbyggnad.

Arbetet med vägen beräknas pågå från 21 augusti till 25 september.

Söndagsvägen

Skiss av planerad byggnation Söndagsvägen.

För mer information kontakta gärna:
Sara Norén
Mark- och exploateringsingenjör
Telefon 0522-69 51 31

Salwan Zaynal
Projektledare
Telefon 0522-69 77 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00