Alla elever får digital kompetens

Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa alla skolelevers digitala kompetens och ha en likvärdig IT-teknik på alla skolor. Ett exempel på detta är satsningen på Chromebooks till alla elever från förskoleklass upp till gymnasiet.

Läraren Justine Aronsson med elever

Läraren Justine Aronsson tycker att digitala hjälpmedel är suveräna i undervisningen. Exempelvis när eleverna ska lära sig skriva, läsa och räkna.

- Datorerna är en naturlig del i undervisningen. Jag använder smartboards vid mina genomgångar och till de flesta skolböckerna finns digitala övningar. Det är ett fantastiskt redskap, säger Justine Aronsson, lärare i årskurs F-6 på Sommarhemsskolan.

Uddevalla är bland de första kommunerna att systematiskt använda Google apps for education när eleverna skriver texter, presentationer eller löser uppgifter. Läraren kan checka in elever, samla in deras material och kommunicera med alla elever via plattformen. Allt arbete sker via molntjänster, där filerna sparas. Utöver Chromebooks har lärarna oftast tillgång till projektor eller smartboards och surfplattor under lektionstid.

De allra yngsta eleverna får exempelvis ”spökskriva” ord till en början i datorerna. Det innebär att de skriver ord så som de tror att orden stavas. Sedan går läraren igenom texten tillsammans med eleverna och "översätter" den. Metoden kallas att skriva sig till läsning (ASL), och byggs sedan ut med ordlistor och hela meningar.

- Jag tycker att datorerna är ett stort hjälpmedel för de elever som har svårt med motoriken. Alla kan inte skriva handstil fint, men med datorn får alla lov att lyckas, säger Justine Aronsson.

Materialet i datorn blir tillgängligt för alla genom möjlighet till uppläsning (talsyntes), översättning och språkhjälp.

- Jag upplever att väldigt många av mina elever lärt sig både läsa och skriva tack vare datorerna. Barnen är redan i den digitala världen, det gäller för oss att hänga med, säger Justine Aronsson.

Dessutom används det digitala systemet Unikum för pedagogisk dokumention om elevernas kunskapsutveckling och för att kommunicera med vårdnadshavare.

Tack vare sitt spetsarbete med digitalisering i skolan är Uddevalla en av tio kommuner i landet som valts ut att medverka i "Leda för en smartare välfärd" inom inriktning skola och lärande, som leds av Sveriges kommuner och landsting.

Mer information om IT i skolan

För mer information, kontakta:

Jonas Berling
Utvecklare
0522-69 53 65 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00