Är du ung och vill påverka?

Då ska du ta chansen nu! Fram till och med 3 september kan du ställa upp och kandidera till ungdomsfullmäktige i Uddevalla. Nytt för i år är att de unga ledamöterna röstas fram i ett val, att de får betalt, och att ungdomsfullmäktige kommer att ha en egen budget.

Ställ upp i valet till ungdomsfullmäktige!

Ställ upp i valet till ungdomsfullmäktige!

- Du behöver inte vara ansluten till ett politiskt parti för att kandidera till ungdomsfullmäktige. Här har du chans att påverka, träffa de som bestämmer i kommunen och få en värdefull erfarenhet att ha med i ditt CV, säger Valentina Velasquez, ungdomssamordnare.

Ungdomsfullmäktige kommer från och med nu att bestå av 42 ungdomar. Två ungdomar väljs från varje skola eller skolhus - från grundskolans årskurs sju upp till tredje året på gymnasiet. En ungdom väljs från varje fritidsgård och en ungdom väljs från varje ungdomsförbund vars politiska parti finns representerat i kommunfullmäktige.

Under perioden 11-17 september genomförs val av ledamöter till ungdomsfullmäktige genom röstning på respektive skola. Alla elever får en länk till sin skolmejl, via den kommer de vidare till röstningen. Kandidaterna till ungdomsfullmäktige syns inte med namn eller bild, utan kommer att presenteras utifrån sin egen motivering.

- Det här är ett förslag från ungdomarna själva, de ville ha en anonym omröstning så att det inte blir en tävling i popularitet. Vi tror att ungdomsfullmäktige kommer att ha sitt första möte i oktober eller november, säger Valentina Velasquez.

Alla unga ledamöter som blir inröstade i ungdomsfullmäktige får en ersättning kring 100 kronor per timme för den tid de närvarar på ungdomsfullmäktiges möten.

Ungdomsfullmäktige kommer dessutom att ha en budget på 50 000 kronor per år som de själva får besluta om.

Är du intresserad av att kandidera?

Då skriver du en motivering till varför du vill vara med i ungdomsfullmäktige och skickar den till ungdomsfullmaktige@uddevalla.se
Ange ditt namn, din skola och ditt telefonnummer. Hör av dig om du behöver hjälp med din motivering.

Mer information om ungdomsfullmäktige på Facebook

För mer information, kontakta:

Maria Lehto
Avdelningschef
Telefon 0522- 69 65 38

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00