Sista chansen att söka musikstipendium

Fram till och med 20 september kan du som studerar eller planerar att studera piano eller stråkinstrument söka stipendiepengar från Anders Holger Gustafssons musikfond. Kravet för att kunna söka är att du bedriver högre studier eller ska göra det och att du har koppling till Uddevalla med omnejd.

Cellospelare

I fonden finns sammanlagt 160 000 kronor att fördela till en eller flera sökande. I ansökan behöver du uppge hur mycket pengar du ansöker om och vad stipendiepengarna ska användas till. Du ska också bifoga ett CV.

- Vi vill nå ut med detta till så många som möjligt som studerar piano eller stråkinstrument. Med högre studier menar vi högskolenivå eller likvärdigt, exempelvis folkhögskola med hög nivå på sin musikutbildning. Även studenter utomlands som bedriver studier vid något högre musikinstitut eller liknande kan ansöka, säger Eva Persson, chef Kulturskolan.

Redan utbildade musiker som vill förkovra sig ytterligare kan också ansöka om medel från Anders Holger Gustafssons musikfond.

En arbetsgrupp bestående av lärare från Kulturskolan och från Uddevalla gymnasieskola Akademi Sinclair kommer att besluta om vilka studenter som beviljas medel ur fonden. Stipendierna delas ut vid en konsert i höst.

Ansökningar om medel ur Anders Holger Gustafssons musikfond skickas per mejl till kulturfritid@uddevalla.se. Sista ansökningsdag är 20 september. Eventuella frågor skickas till samma e-postadress.

För mer information, kontakta:

Eva Persson
Enhetschef Kulturskolan
0522-69 65 83

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00