Vill ditt företag spara energi och pengar?

Mindre företag som använder upp till 300 000 kilowattimmar per år kan få kostnadsfri energirådgivning. Genom att delta i ett coachningsprogram kan ditt företag få hjälp att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Eva Ginstrup

Energicoachen Eva Ginstrup

Satsningen riktar sig till verkstäder och andra intresserade mindre företag. Det finns pengar att spara genom att se över rutiner eller satsa på energisnål utrustning. Genom att delta i coachningsprogrammet får du en genomgång av företagets energianvändning och förslag på lönsamma och energieffektiva åtgärder som kan sänka ditt företags kostnader.

- Det kan vara så enkelt som att stänga av sin utrustning när den inte används och släcka belysningen när ingen vistas i lokalerna. Läckande tryckluft kan kosta tusentals kronor per år. I den här satsningen mot de mindre företagen vill vi ge dem hjälp att styra upp sin energianvändning, säger Eva Ginstrup, energicoach.

Alla företag som medverkar i energicoachningsprogrammet får verktyg och stöd för att följa upp energianvändningen och sammanlagt 16 timmars individuell coachning. Du bjuds in till företagsträffar där det finns möjlighet att lära mer om exempelvis tryckluft, belysning, värme, ventilation och transporter.

Företagen får också utbildning och stöd inför upphandling av konsult och leverantör, hjälp med framtagning av investeringsunderlag, finansieringslösningar och förhandling kring så kallade ”gröna hyresavtal”.

Vill ditt företag vara med i coachningsprogrammet?

Begränsat antal platser, passa på! Anmäl ditt företag till Eva Ginstrup, eva.ginstrup@uddevalla.se, 0522-69 63 54

Mer information om energisatsningen
Energimyndighetens information om coachningsprogrammet

Coachningsprogrammet finansieras av Energimyndigheten och av Europeiska
regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

eulogga

Energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer

Privatpersoner, företag (alla företag upp till 250 anställda, oavsett energianvändning)
och organisationer kan också få kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare:

Roger Stenström, roger.stenstrom@uddevalla.se, 0522-69 73 19
Jenny Olsson, jenny.c.olsson@uddevalla.se, 0522-69 73 42

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00