Kan din arbetsplats erbjuda prao?

Vill du ta chansen att visa en ung person hur ditt arbete fungerar? Att ta emot en prao-elev är ett tillfälle att marknadsföra din arbetsplats eller bransch. Du kan skapa intresse hos nästa generation att utbilda sig inom ditt område.

ungdomar i arbetskläder

Har din arbetsplats möjlighet att ta emot praoelever?

Just nu behövs fler platser för unga till höstens praoperiod (prao betyder praktisk arbetslivsorientering). Alla elever i nionde klass ska ut på prao i höst under veckorna 38-45. Sammantaget är det 470 elever som behöver en praoplats i höst och lika många elever i åttonde klass behöver plats under vårens praoperiod.

Det finns ett extra stort behov av praoplatser inom de branscher där det råder brist på personal – exempelvis bygg och anläggning, pedagogiskt arbete, data/IT, hälso- och sjukvård samt inom polisen.

- Vissa arbetsgivare är fantastiska och tar alltid emot elever, men vi har inte tillräckligt med platser till alla ungdomar. Så jag hoppas fler vill ställa upp! En del arbetsplatser passar på att knyta upp framtida vikarier på detta sätt, så det är bra för alla parter, säger Erica Ullberg, samordnare skola arbetsliv.

En praoelev får inte utföra tunga lyft, arbeta i kassa eller hjälpa till med försäljning av tobak eller alkohol. Att passa tider, möta olika människor, få insikt i hur man beter sig på en arbetsplats och få mer kunskap om hur många olika yrken det finns i arbetslivet är viktiga delar för en praoelev.

- Det behöver inte vara så betungande för en arbetsplats om praoeleven får följa med olika anställda varje dag. Då får eleven chans att se hur många yrken som kan finnas inom ett och samma företag. Exempelvis utveckling, tillverkning, inköp, ekonomi, logistik och så vidare, säger Erica Ullberg.

Generellt sett känner ungdomar till alltför få yrken. Prao kan vara ett sätt att bredda den bilden, så att eleverna gör rätt val till gymnasiet och inte hoppar av sin utbildning.

För frågor eller mer information, kontakta:

Erica Ullberg
Samordnare skola arbetsliv
Telefon: 0522-69 56 54
E-post: erica.ullberg@uddevalla.se

Mer information om prao

Samverkan skola arbetsliv

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00