Nytt studiecentrum på Uddevalla
vuxenutbildning

Nu satsar Uddevalla vuxenutbildning på en kraftigt utökad stödverksamhet för sina elever med fler lärare, större lokaler och möjlighet att få extra hjälp i samtliga ämnen inom alla utbildningar. I måndags invigdes nya Studiecentrum på Kaserngården 1A.

Studiecentrum invigning

I Studiecentrum kan man få extra hjälp efter lektionstid. Specialpedagoger och ämneslärare kan bland annat hjälpa till med genomgångar av studielitteratur, läxhjälp, ordförståelse och studieplanering. Där finns också möjlighet för elever att sitta och studera i lugn och ro. Studiecentrum kan även genomföra läs- och skrivutredningar tillsammans med eleverna.

- Vi har haft en stödverksamhet på vuxenutbildningen sedan 2003, men den har varit begränsad till ämnen som matematik, svenska och engelska. Nu är det dags för oss att utöka stödverksamheten eftersom vi ser ett ökat behov för att alla elever ska nå målen, säger Ulf Larsson, chef för Uddevalla vuxenutbildning.

Vid den officiella invigningen av Studiecentrum på måndagen fick Cecilia Sandberg, barn och utbildningsnämndens ordförande, klippa band.

- Studier ska vara ett lustfyllt lärande och det har ni här. Uddevalla vuxenutbildning är hjärtat i Uddevalla och vi är stolta över den undervisning som bedrivs här, sa hon.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00