Välbesökt boskola för nyanlända

Hur fungerar det egentligen att bo i en hyreslägenhet? Uddevalla kommun håller tillsammans med Hyresgästföreningen i en välbesökt boskola, som riktar sig till nyanlända som blivit anvisade till kommunen.

Boskola

Ehfan Oudeh, samhällskommunikatör, översätter till besökarna på arabiska.

Boskolan handlar om att konkret berätta om de rättigheter och regler som gäller när man bor i en hyreslägenhet. Det finns ju även oskrivna regler som handlar om hur vi bör agera och uppföra oss grannar emellan.

Många vet inte heller om att man som hyresgäst i Sverige har rätt att vara med och påverka sin boendemiljö. Att man kan engagera sig och får tycka till, om allt från att önska odlingslådor på gården till att påtala behovet av exempelvis en ny lekplats.

Det är Hyresgästföreningen och kommunens integrationsenhet som tillsammans håller i boskolan, och totalt arrangeras fyra tillfällen. I måndags kväll var det dags för andra träffen, som handlade om att bo tillsammans med grannar. Inbjudan hade gått ut till alla familjer som blivit anvisade till Uddevalla det senaste året och som bor i en hyresrätt.

– Vi hade räknat med cirka tio personer men det kom runt 30! Det blev en lyckad kväll med många frågor om vad som gäller i lägenheten, på gården och i tvättstugan, berättar Petra Viita som arbetar med bostadsförsörjning för nyanlända i Uddevalla kommun.

– Bland annat tog vi upp vikten av att prata med sina grannar och till exempel informera om man ska ha fest eller kalas. Då framkom det att alla inte känner till varandras högtider, fortsätter hon.

Nästa träff i boskolan hålls på Dalaberg den 2 oktober. Då kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till en jurist från Hyresgästföreningen. Sista tillfället är den 6 november på Järvstigen och då är temat boinflytande.

Planen är att arrangera en ny boskola, för samma målgrupp, efter årsskiftet.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Viita,
projektledare bostadsförsörjning för nyanlända
Telefon: 0522-69 64 26

FAKTA - anvisning av nyanlända
Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 ska nyanlända som har fått uppehållstillstånd anvisas till olika kommuner i landet. Syftet är bland annat att vissa kommuner inte ska belastas mer än andra.

Uddevalla kommun har för 2017 blivit anvisad 52 personer, men på grund av eftersläpning från 2016 blir det i praktiken 67. Hittills i år har 61 personer flyttat hit efter anvisningsbeslut. Kommunen är alltså skyldig att ordna bostad till dessa personer. 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00