Ris blir till flis - se filmen

Just nu förvandlas rishögarna i Sanders dalar till flis, som sedan körs till Hovhultsverket för att eldas och skapa fjärrvärme. Flisen räcker för att förse hela Uddevalla med varmvatten under tre veckors tid.

Fredrik Jostby och David Alfredsson

Fredrik Jostby, Uddevalla energi och David Alfredsson, Uddevalla kommun är glada över att flisen omvandlas till lokalproducerad fjärrvärme.

Detta klimatsmarta omhändertagande kan ske tack vare ett nära samarbete mellan kommunen och Uddevalla Energi.

Under våren röjdes det tätortsnära skogsområdet i Sanders dalar vid Kurveröd då ris, sly och en del mindre träd togs bort. Målet var att skapa ett mer tillgängligt och öppet landskap och ge de stora, äldre träden större livsutrymme.

Riset från röjningen samlades i högar för att torka upp. Detta tas nu omhand genom att flisas upp på plats, lastas och transporteras till Hovhultsverket.

- Det här är win-win för alla parter. Biomassan tas omhand lokalt här i Uddevalla vilket minskar transporterna och är bra för miljön. Samtidigt skapar vi sysselsättning för en lokal entreprenör som flisar och sköter leveransen till Hovhultsverket, säger Fredrik Jostby, marknadschef på Uddevalla energi.

Under ett års röjning på kommunens mark skapas cirka 6 000 - 7 000 kubikmeter ris, och cirka 3 000 kubikmeter brännved som levereras till Uddevalla Energi.

Gallring har under året genomförts vid Skeppsviken, Bjursjön, Dynamitbacken, Åleslån och Sanders dalar. För närvarande röjs området kring Ulvesundsvägen i Ljungskile och vid Stora Köperödssjön.

- Det här samarbetet är toppen. Det gör att vi även kan röja och transportera bort ris från flera platser i kommunen till en lägre kostnad än tidigare, säger David Alfredsson, skogsförvaltare i Uddevalla kommun.

I Sanders dalar kommer marken att städas upp ytterligare med hjälp av personal från kommunens servicecenter Fridhem. Röjningen i detta tätortsnära område sker i samarbete med kommunens gata- och parkenhet.

Läs tidigare nyhet ”Öppnare skog i Sanders dalar”

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00