Stor satsning på sårvård ska minska vårdtagarnas lidande

Nu ska sjuksköterskor och undersköterskor från socialtjänsten bli ännu bättre på sårvård. Målet är att minska vårdtagarnas lidande, men också att frigöra tid och sänka materialkostnaderna.

Sårvård utbildning

Maria Söderqvist, projektledare, tillsammans med några av de sjuksköterskor och undersköterskor som ska gå utbildningen: Annika Durello-Werner, Mia Larsson, Malin Landberg, Mats Nilsson, Emma Engblom och Linda Karlén.

Under de kommande veckorna påbörjar 75 av socialtjänstens sjuksköterskor och flera undersköterskor en både teoretisk och praktisk sårvårdsutbildning som hålls av företaget OneMed.

Satsningen väntas snabbt ge resultat. Det visar goda exempel från bland annat Härryda kommun, där den genomsnittliga läketiden sänktes från 40 till 12 veckor per sår efter genomgången utbildning.

Det är inte ovanligt att det tar flera månader eller till och med år innan vissa sår läker. Särskilt hos äldre personer, inom både hemvården och i kommunens olika boenden, men även bland vissa yngre personer med funktionsnedsättning. Detta orsakar den drabbade smärta, lidande och ibland även oro. Samtidigt går det åt stora mängder sårvårdsmaterial vilket medför höga kostnader för socialtjänsten. 

– Utvecklingen har gått framåt jättemycket de senaste åren och vi måste hänga med. Tidigare användes till exempel tjocka dynor som rev upp såren varje gång de togs bort. I dag finns fina nät med gel på som man lägger i såren som sen lätt kan tas bort. Samtidigt är dynorna tunnare, men med en bättre uppsugningsförmåga, berättar Maria Söderqvist, enhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård och projektledare för sårvårdssatsningen.

– Med nya metoder behöver såren inte heller läggas om så ofta, vilket frigör tid för personalen. Det finns så många vinster i detta! fortsätter hon.

Innan utbildningen drar i gång har det gjorts en inventering av alla svårläkta sår inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Det visade sig att det i dagsläget finns 90 svårläkta sår att ta hand om. Dessa ska nu följas noggrant, där sjuksköterskor och undersköterskor kommer att använda de nya metoderna och materialen. De har hela tiden stöd av utbildarna från OneMed och kan när som helst skicka bilder på såren och ställa frågor om de stöter på problem.

Redan i början av 2018 tror Maria Söderqvist att man kan se en klar förbättring.

– Det ska bli spännande att se skillnaden före och efter. Sedan blir utmaningen att förbättra våra rutiner för bland annat inköp, och se till att sårvården håller fortsatt hög kvalitet även i framtiden. Vi vill förstås ligga i framkant och bli bäst!

För mer information, kontakta gärna:

Maria Söderqvist,
enhetschef hälso- och sjukvård, projektledare

Telefon: 0522-69 77 82

FAKTA – Svårläkta sår

Enligt statistik från företaget OneMed uppskattas sårrelaterade kostnader utgöra 2-4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget. Men den allra största vinsten handlar förstås om minskat lidande för patienten.

  • 80-85 procent av den totala kostnaden är kopplad till sköterskans tid och sjukhuskostnader.
  • Förbandsmaterial står för cirka 13 procent av kostnaden.
  • Tiden för såren att läka, omläggningsfrekvensen och komplikationer styr i stor grad kostnaden.
  • Genom nya arbetssätt kan vården frigöra mellan 40-80 procent av tiden som i dag läggs på sårbehandling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00