Tydligare miljöarbete med ISO 14001

Nu ska kommunens miljöarbete bli tydligare och mer enhetligt. Från och med nu övergår Uddevalla kommun till den internationella miljöstandarden ISO 14001. Det beslutade kommunfullmäktige igår.

Vandring vid Kärlingesund

Uddevalla var först i Sverige med att använda miljöledningssystemet EMAS, som står för Eco Management and Audit Scheme och är en EU-standard. Nu går miljöarbetet vidare i en annan form, med kraftigare inriktning mot hållbarhet.

- Miljöledningssystemet EMAS som vi använt sedan 2004 har lagt en bra grund för vårt fortsatta miljöarbete. Nu utvecklar och intensifierar vi vårt arbete och får ett större fokus på hållbar utveckling med ISO 14 001, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Flera av de kommunala bolagen och stiftelserna använder sig redan av ISO 14 001. Utvecklingen bland landets kommuner är att ha en övergripande hållbarhetsredovisning. Uddevalla kommun har också en ambition att ta fram en hållbarhetsredovisning där bolag och stiftelser ingår.

- ISO 14 001 innebär att miljöarbetet kommer att redovisas på ett bredare strategiskt sätt. Det viktiga är inte antalet kilo förbrukat papper per kommunanställd, utan resultatet, hur utvecklar vi samhället? Vårt fokus är en god hållbar miljö för våra medborgare, säger Birgitte Johansson.

Just nu genomför externa konsulter en nulägesanalys av kommunens miljöarbete. Detta krävs för att se vilka ytterligare åtgärder som krävs för att kunna bli certifierad enligt senaste versionen av ISO 14 001: 2015. Under våren 2018 sker den första revisionen för att kommunen ska kunna bli diplomerad enligt den nya standarden.

Under hösten kommer även en revision att genomföras enligt den äldre standarden ISO
14 001:2004.

Mer information om ISO 14 001

För mer information, kontakta gärna

Birgitte Johansson
Miljöstrateg
Telefon 0522 – 69 73 58

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00