Ökat samarbete med idéburna sektorn

Nyligen skrev ett 10-tal organisationer, stiftelser och föreningar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande under överenskommelsen ÖK Idé i Uddevalla kommun. Syftet med överenskommelsen, som parterna tagit fram tillsammans, är att mötas och utbyta idéer om hur vi kan skapa en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Många ville skriva under överenskommelsen ÖK Idé.

Många ville skriva under överenskommelsen ÖK Idé. Här syns Ulrica Wallin, Studiefrämjandet Bohuslän Norra, tillsammans med en del av styrgruppen för ÖK Idé.

Under en välbesökt workshop förra veckan med ett 70-tal medverkande deltog representanter från den idéburna sektorn, tjänstepersoner från kommunen samt politiker. Idéburen sektor kan även kallas civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn eller folkrörelse. Hit hör föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning, stiftelser och icke officiella nätverk eller intressegrupper.

- Det är jätteroligt att så många skrivit under överenskommelsen, och att ännu fler är intresserade. Själva innebörden av ÖK Idé är att vi har en gemensam värdegrund att förhålla oss till – både den idéburna sektorn och kommunen, säger Theresia Diago Bengtsson, folkhälsosamordnare.

Dokumentet ÖK Idé är en överenskommelse med gemensamma spelregler för alla parter att förhålla sig till. Denna är ett verktyg som ligger till grund för framtida samarbete mellan kommunen och idéburna sektorn. Nästa steg är att se inom vilka områden parterna ska samverka kring och hur det ska gå till rent praktiskt.

- Det är på överenskommelsens stordialoger som vi skapar något praktiskt utifrån all kunskap och vilja från idéburen sektor och kommun. Tillsammans med andra får vi möjlighet att genomföra sådant man inte kan genomföra på egen hand. Överenskommelsen är ett fantastiskt tillfälle att göra sin röst hörd, hitta samarbetspartners och bolla idéer med kommunen och andra idéburna. Tanken är att vi gemensamt ska komma fram till hur vi ska jobba tillsammans, säger Theresia Diago Bengtsson.

Följande parter skrev efter workshopen under ÖK Idé med Uddevalla kommun: Frivilligcentrum
Friluftsfrämjandet Uddevalla
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg
Folkets Hus Uddevalla
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
ABF Fyrbodal
Studiefrämjandet Bohuslän Norra
Lokal-TV Uddevalla
Coompanion Väst
Bäve församling (Svenska kyrkan)

- Nu vill vi att idéburna sektorn ska komma med initiativ. Det finns pengar att söka för att stimulera olika projekt för samverkan med kommunen. Hör gärna av er, säger Theresia Diago Bengtsson.

Mer information om överenskommelsen ÖK Idé

ÖK Idé anger formerna för samarbetet med kommunen.

ÖK Idé anger formerna för samarbetet mellan kommun och idéburna sektorn.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00