Prisad professor besöker Uddevalla

Imorgon tisdag kommer årets pristagare av avlopps- och kretsloppspriset till Uddevalla. Det är professor Petter Jenssen vid Miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås i Norge som kommer hit tillsammans med ett 30-tal studenter. Syftet är att få höra mer om kommunens kretsloppssystem för avlopp.

Kretsloppsanläggning på Skarnhälla gård.

Kretsloppsanläggning på Skarnhälla gård, Bokenäs.

Studenterna kommer från hela världen och läser en introduktionskurs i ”Sustainable sanitation”. Petter Jenssen fick 2017 års Avlopps- och kretsloppspris för att han genom sin idérikedom, kunskap, pedagogiska förmåga och stort engagemang fungerat som förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och kretsloppssystem under flera decennier.

- Det är jätteroligt att han kommer hit för att låta studenterna höra mer om vårt kretsloppssystem. Här samlar vi in toalettvatten från slutna tankar och använder det som näring på jordbruksmark efter hygienisering. Fler kommuner är nu på gång att bygga egna varianter av ”Uddevalla-modellen”, men vi är fortfarande en av få kommuner i landet som har ett sådant här kretsloppssystem i drift och det fungerar bra, säger Anna Thorén, miljöinspektör.

Idag finns det tre anläggningar i kommunen som tar emot toalettvatten: Skarnhälla gård, Rålanda gård och Sunds gård. Uddevalla kommun fick Avlopps- och kretsloppspriset under 2016.

Mer information om avlopp i kretslopp

Pristagare av Avlopps- och kretsloppspriset

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00