Vill du ha jobb efter gymnasiet?

Elever som läser yrkesutbildning på Uddevalla gymnasieskola är eftertraktade på arbetsmarknaden. Redan under sin gymnasietid erbjuds de allra flesta elever ett jobb direkt efter studenten. Uddevalla gymnasieskola är dessutom unik i landet genom att nästan hälften av alla elever läser yrkesutbildningar.

Nöjda elever på mekaniker tunga fordon

Att utbilda sig till mekaniker för tunga fordon innebär goda chanser till jobb.

- Arbetsmarknaden för våra elever är och har under flera år varit väldigt bra, och är på väg att bli allt bättre. Generellt är det brist på utbildade hantverkare och det finns gott om jobb, säger Anders Wass, rektor på fordons- och transportprogrammet på Uddevalla gymnasieskola.

En viktig del är det arbetsplatsförlagda lärandet, då eleverna knyter kontakter ute på olika företag och visar vad de kan. I Uddevalla gymnasieskola följer eleverna på yrkesutbildningar ett rullande schema med sex veckors praktik i arbetslivet följt av sex veckors teori på skolan och så vidare.

- Vi har ett bra upplägg med det arbetsplatsförlagda lärandet. Det blir en tydlighet när man är på praktik på heltid eller i skolan på heltid, då kan eleverna hålla fokus på ett bättre sätt, säger Anders Wass.

Utöver detta har gymnasieskolan en hög andel erfarna lärare och ett bra samarbete med företag och branschorganisationer. På Uddevalla gymnasieskola finns sammanlagt 12 yrkesutbildningar, vilket motsvarar hela utbudet inom gymnasieskolans nationella program. Därutöver finns även naturbruksprogrammet och gymnasiesärskolans yrkesprogram.

Uddevalla gymnasieskola har under lång tid varit ett centrum för regionens yrkesutbildningar. Intresset för yrkesutbildningarna är stort, vilket är en utveckling som går i rakt motsatt riktning jämfört med hela riket. Cirka hälften av alla ungdomar som söker till Uddevalla gymnasieskola varje år söker yrkesutbildning. Detta motsvarar cirka 500 av 1000 sökande varje år.

- Trenden i hela landet har i många år varit att allt färre ungdomar söker yrkesutbildning. Den trenden har vi inte här. I genomsnitt i riket är det 25 procent av alla ungdomar som söker yrkesutbildning, i Uddevalla är motsvarande siffra nästan 50 procent. Det är väldigt unikt och väldigt roligt, säger Stefan Einarsson, chef Uddevalla gymnasieskola.

Mer information om Uddevalla gymnasieskola

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00