Hur är det att vara pappa i Sverige?

Onsdag 4 oktober välkomnas nyanlända pappor till en första träff där rollen som förälder diskuteras. Pappaträffarna kommer att ledas av tre språkkunniga, manliga brobyggare.

Pappagrupper

Brobyggarna Ehsan Oudeh och Sharif Baseey, samt integrationssamordnare Eva Nilsson. Saknas på bilden gör brobyggaren Matin Zaibullah.

Som utlandsfödd pappa kan det ibland vara svårt att förstå hur det svenska samhället och skolan fungerar. Då blir det också svårare att stötta barnen i deras uppväxt.

- Papporna är jätteviktiga som förebilder. Vi har sedan tidigare ordnat många föräldraträffar för nyanlända men då brukar det mest vara mammor som kommer, säger Eva Nilsson, integrationssamordnare i Uddevalla kommun.

Och hon får medhåll av Ehsan Oudeh, arabisktalande brobyggare som arbetat med barn och ungdomar i Uddevalla i 20 år och Sharif Baseey, brobyggare som talar somaliska och också har egna erfarenheter att dela med sig av. De kommer att hålla i pappaträffarna tillsammans med Matin Zaibullah, brobyggare som talar persiska, dari, urdu och pashto.

- Papporna kan lätt hamna utanför, särskilt om barnen snabbt lär sig svenska. Det kan vara farligt att som förälder inte hänga med och förstå vad som händer i skolan och på fritiden. Då får barnen lätt ett övertag, förklarar Ehsan Oudeh.

- Ja, att engagera sig som förälder är viktigt, inte minst för att förebygga utanförskap, fyller Sharif Baseey i.

Exakt vad pappaträffarna kommer att handla om beror på vilka behov som lyfts fram av deltagarna själva. Men tänkbara ämnen kan vara uppfostran, hur den svenska skolan fungerar, var man kan få stöd i sin papparoll och vilka lagar som styr barns rättigheter i Sverige.

Du som är nyanländ pappa är välkommen till den första pappaträffen!

Tid: Onsdag 4 oktober klockan 16.30.
Plats: Mötesplats Dalaberg.

Har du frågor, kontakta gärna någon av brobyggarna:

Ehsan (arabiska), telefon: 072-141 88 90
Matin (pashto, urdu, dari, persiska), telefon: 0522-69 58 08
Sharif (somaliska), telefon: 0522-69 58 60

FAKTA, Brobyggare

Totalt finns sju brobyggare i Uddevalla kommun, vilka är en del i projektet Hälsofrämjande integration. Tillsammans behärskar de flera språk samt har kunskap om kulturella likheter och skillnader.

Sedan knappt två år tillbaka har brobyggarna regelbundna uppdrag inom kommunen, exempelvis kulturtolkning, personligt stöd, olika gruppaktiviteter, informationsinsatser och föreläsningar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00