Ramnerödsskolan ska bli F-9 skola

Nu startar projekteringen för om- och tillbyggnad av Ramnerödsskolan i Uddevalla. Skolan kommer att växa till det dubbla och inrymma upp till 650 elever
i årskurs F-9. Byggarbetet beräknas starta hösten 2018.

Ramnerödsskolan

Ramnerödsskolan är idag en skola för årskurs 7-9. De närmaste åren kommer den att byggas ut och anpassas till årskurs F-9.

- Vi har en positiv befolkningsutveckling med
ökat antal barn i Uddevalla, vilket är jätteroligt.
Samtidigt innebär det att vi har platsbrist i våra skolor. Nu anpassar vi Ramnerödsskolan till det behov som finns, säger Ingela Haglund Hansson, utredare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ramnerödsskolan kommer att få en tillbyggnad av en helt ny huskropp som ska byggas samman med nuvarande skolbyggnad (A-huset). Den nya byggnaden kommer att ligga parallellt med skolans idrottshall, som också ska byggas ut och förlängas.

På grusplanen nedanför Ramnerödsskolan ska en ny näridrottsplats anläggas och runtomkring skolbyggnaderna får skolgården en ny utformning.

Den största skolbyggnaden (A-huset) kommer att renoveras grundligt och byggas om invändigt. Till stor del blir det ny planlösning där respektive årskurs kommer att ha sina klassrum, grupprum och övriga lokaler på var sitt våningsplan. Det blir även en mindre ombyggnad av den lägre byggnaden på skolområdet (B-huset), som bland annat innehåller slöjdsalar.

För att öka trafiksäkerheten ska en rondell byggas vid infarten till Ramnerödsskolan. En annan förbättring är att transporter till skolköket kommer att ledas till norra kortsidan av den nya skolbyggnaden, där det nya köket ska ligga.

Projektering för nya Ramnerödsskolan pågår till maj 2018 och utförs av konsultföretaget ÅF. Under denna tid tas bland annat detaljerade skisser och ritningar fram. Därefter kan upphandling ske av byggentreprenör. Hela om- och tillbyggnaden av Ramnerödsskolan beräknas preliminärt att vara klar till våren 2021.

- Då kommer vi att ha skapat rejält fler skolplatser och en stor, fin F-9 skola norr om riksvägen, säger Ingela Haglund Hansson.

Läs också om bygget av nya Källdalsskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00