Träbron i Uddevalla centrum är öppen

Träbron mellan Kungstorget och Aschebergsplatsen är nu öppen för trafik igen. Bron har under april till september 2017 genomgått en omfattande renovering.

Träbron

Niklas Karlsson vid Träbron i Uddevalla centrum.

- Den nyrenoverade bron är nu redo att hålla 50 år till, säger Niklas Karlsson som är projektledare från samhällsbyggnad.

Träbron revs 1957 och då byggdes dagens betongbro. Sedan dess har tidens tand satt sina spår, och det var dags för en omfattande renovering.

Renoveringen av Träbron har inneburit bland annat:

  • Upprustning av rulllager under bron
  • Byte av tät- och ytskikt
  • Betongreperationer
  • Montering av nya grundavlopp
  • Utbyte av övergångskonstruktioner
  • Ommålning av lager
  • Återställning av beläggning på anslutande väg på båda sidor om bron

Renovering av Uddevallas broar är ett led i planerat underhåll för att säkerställa kommunens 60-70 vägtunnlar och broar stora som små. Den gamla Träbron byggdes 1839.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00