Uddevalla kommun och Mattssonföretagen tecknar gemensam avsiktsförklaring

Uddevalla kommun och Mattssonföretagen har undertecknat en avsiktsförklaring för utveckling av det område vid Bäveån som benämns Anegrund.

Avsiktsförklaringen blir giltig i och med att den godkänns av kommunfullmäktige den 11 oktober. Båda parter äger delar av marken och med avtalet vill man tydliggöra en gemensam ambition och vilja att låta staden utvecklas västerut och tillvarata det vattennära läget.

Visionsbild Anegrund

Visionsbild av Anegrundsområdet vid Bäveån i centrala Uddevalla. Illustration: Liljewall

I dag finns delar av Mattssonföretagens verksamhet i Anegrund. Området anses ha stor potential för Uddevallas stadsutveckling med sitt vattennära läge, både när det gäller bostäder, verksamheter och rekreation.

Med avsiktsförklaringen tydliggör de båda parterna på vilket sätt samverkan kan ske. Särskild vikt läggs på det förberedande arbetet som exempelvis behov av marksanering och geotekniska markförutsättningar. Med rätt underlag kan man sedan gå vidare med detaljplanarbetet och projektet som helhet.

- Vi ser mycket positivt på en stadsutveckling västerut och i slutet av 2016 tog vi beslut om en områdesplan för Bäveån. I och med den här gemensamma avsiktsförklaringen med Mattssonföretagen tar vi nu ytterligare ett viktigt steg i den riktningen, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det återstår många frågor och delbeslut innan vi är i hamn, men vi delar kommunens mål med området och visar på det här sättet vår vilja att bidra till en positiv utveckling av vår stadsmiljö, säger Daniel Lundgren, Fastighetschef Mattssonföretagen.

Nyfiken på att veta mer om kommunens planer för området kring Bäveån?

I dokumentet ”Områdesplan Bäveån”, kan du läsa om planerna för hela området. Det finns också en film som visar hur området kan utvecklas.

För mer information kontakta gärna:
Gunilla Hedlund
Projektchef
Telefon 0522-69 63 41

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00