Ett arbetslag med klottersanerare

Uddevalla kommun kommer att starta ett arbetslag, genom arbetsmarknadsåtgärder, för att förbättra klottersaneringen och skapa en trevligare stadsmiljö i Uddevalla och Ljungskile centrum.

Klottersanering

Centrumstädning i Uddevalla sommaren 2017.

Som ett led i arbetet att uppnå anställningsbarhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden kommer fyra till fem personer att utbildas till klottersanerare. Arbetslaget kommer kontinuerligt att kunna arbeta med att ta bort klotter genom arbetsledning, utrustning samt stöd från gata- och parkpersonal.

- Denna åtgärd kommer att innebära att vi kan påskynda klottersaneringen genom att vi har egna resurser med en prioriterad uppgift. Att dessutom genomföra detta genom en arbetsmarknadsåtgärd, som kan hjälpa fler personer till anställningsbarhet, skapar ett otroligt fint mervärde, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

Kommun har årligen stora utgifter för klottersanering av fastigheter, skyltar, fordon med mera på offentliga platser och anläggningar. Förväntningen är att ett eget arbetslag för klottersanering ska kunna sänka kostnaderna hos framför allt förvaltningarna barn- och utbildning samt kultur och fritid.

Projektet startar som en del av det 0-visionsprogram mot klotter som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Delar av klottersaneringen kommer fortsatt att utföras av extern upphandlad part samt av gata och parkpersonal. Klottersanerarna beräknas starta sitt arbete vid årsskiftet.

För mer information kontakta gärna:
Stefan Björling
Centrumsamordnare samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 61 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00