Norra hamngatan blir en bilfri sommargata

Det framtagna idéprogrammet för å-rummet i Uddevalla centrum har resulterat i ett beslut att Norra hamngatan på prov blir bilfri under sommaren 2018.

Skiss från idéprogram å-rummet.

Skiss från idéprogram för å-rummet kring Bäveån (Klicka för större).

Efter två års lyckade arrangemang av Häng på hamngatan ska delar av å-rummet stängas av från fordonstrafik under högsäsong. Detta kommer att skapa möjlighet att använda broarna och delar av det centrala stråket längs Bäveån för till exempel serveringsytor, härliga mötesplatser, scener, soldäck, upplevelser eller allmänt häng.

- Vi vill göra centrum mer attraktivt genom att skapa stans schystaste stadsrum! Säger Stefan Björling som är centrumsamordnare på samhällsbyggnad.

Utvecklingsmöjligheterna för de centrala hamngatorna eller å-rummet har studerats utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige om att vända staden mot vattnet samt en handelsstrategi att utveckla en mer upplevelsebaserad handel i centrum.

Idéprogrammet för å-rummet tas nu vidare till ett förprojekteringsarbete för att mer i detalj studera genomförbarhet i förhållande till förändrad trafikmiljö, översvämningsskydd och kostnader.

- Delar av idéerna om bland annat scener, möblering, konstnärlig utsmyckning och grönska kan eventuellt utföras inom samhällsbyggnads nuvarande budgetramar, vilket vi ska undersöka för att komma till ett snabbare genomförande, säger Stefan Björling.

Sommaranvändning av Norra hamngatan genomförs på prov 2018. Det innebär att gatan stängs av för fordonstrafik förutom för boende och varutransporter.

Skisser från idéprogram för hur å-rummet skulle kunna användas

Skiss Norra hamngatan
Skiss å-rummet

För mer information kontakta gärna:
Stefan Björling
Centrumsamordnare samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 61 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00