Mötesspår i Grohed närmar sig

Ett tåg i halvtimmen mellan Uddevalla och Göteborg i rusningstid. Det kan bli verklighet när ett mötesspår byggs vid Grohed. Nu börjar arbetet närma sig - kommunen har precis gett ett positivt svar på Trafikverkets förslag till järnvägsplan för mötesspåret.

Tåg på järnväg

Mötesspåret i Grohed kommer att byggas väster om infarten till Sund, mellan väg 678 och befintligt järnvägsspår.

En järnvägsplan kan beskrivas som en detaljplan, som upprättas innan projektering och upphandling av arbetet genomförs. Mötesspåret vid Grohed är prioriterat av Västra Götalandsregionen och finansieringen för spåret är klar och finns med i regionens plan för transportinfrastruktur.

Uddevalla kommun har i flera år jobbat för bättre resmöjligheter med tåg till och från Uddevalla längs bohusbanan. Nu är Trafikverkets järnvägsplan ute på samråd och kommunen har lämnat ett positivt svar på denna.

- Mötesspåret är en efterlängtad och viktig åtgärd för hela kommunen. Vi har länge försökt påverka Trafikverket och regionen för att få spåret till stånd, och nu börjar det bli verklighet. Det är verkligen roligt, bra tågkommunikationer utvecklar Uddevalla ytterligare, säger Sven Andersson, avdelningen för strategisk samhällsplanering.

Ett mötesspår vid Grohed innebär att det går att köra ett tåg i halvtimmen mellan Göteborg och Uddevalla, till skillnad mot dagens entimmestrafik. Det är en stor förbättring framför allt för pendlare då tågtrafiken kan gå med tätare turer under morgon och kväll, och risken för trafikstörningar minskar.

Mötesspåret planeras bli 470 meter långt där tåg som är upp till 450 meter långa kan mötas. Vid Grohed blir det dock ingen möjlighet till av- eller påstigning, någon plattform planeras inte eftersom ytterligare ett stopp skulle förlänga restiden.

- Gissningen är att mötesspåret kan stå klart 2020. Det tar tid att bygga järnväg, men här gör alla parter allt för att det ska gå så fort som möjligt eftersom spåret är prioriterat, säger Sven Andersson.

Mötesspåret i Grohed kommer att byggas mellan järnvägen och väg 678, strax väster om avfarten mot Sund.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00