Studiebesök till Kanada om integration

Under veckan är tre politiker och fyra tjänstemän på studiebesök i Toronto, Kanada. Kanada har framgångsrikt arbetat med integration och syftet är att lära mer om hur man kan öka inkluderingen av nyanlända.

Skolans roll vad gäller integration samt samverkan med näringslivet är delar som ingår i studiebesöket, liksom förnyelse av bostadsområden (social stadsplanering) och utveckling av vattennära bostäder. Möten och dialog kommer också att ske med den idéburna sektorn i Toronto.

- Det är särskilt intressant för oss att få se hur myndigheterna i Kanada framgångsrikt arbetar med snabbspår till arbetsmarknaden och hur man skapar god social och kulturell inkludering. Jag hoppas vi kan dra många lärdomar av detta för ökad integration i Uddevalla, säger Evy Gahnström, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

I vistelsen ingår bland annat studiebesök till Ministry of citizenship and immigration samt på Ministry of labour. Det blir även besök till Costi Immigration Service, samt till ett välkomstcenter för nyanlända och till Triec (Toronto Region Immigrant Employment Council) som driver mentorsprogram där nyanlända med yrkeserfarenhet knyts samman med yrkesverksamma i arbetslivet. Det blir också besök till Toronto district school board och en skola.

Besökarna kommer också att få information om Toronto Regent Park, där flera bostadsutvecklingsprojekt pågår, och om Waterfront Toronto där 40 000 bostäder kommer att byggas längsmed Lake Ontario.

Förutom Evy Gahnström är också Cecilia Sandström, ordförande barn och utbildningsnämnden, Magnus Jacobsson, förste vice ordförande barn och utbildningsnämnden, Peter Larsson, kommundirektör, Malin Krantz, socialchef, Carina Johansson, chef samhällsbyggnadsförvaltningen samt Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen, med på studieresan som pågår 8-13 oktober.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00