Två förskolor byggs ut

Både Herrestads förskola och Skansens förskola kommer att få tillskott av nya byggnader. Nu har det förberedande markarbetet startat för de två husen.

Herrestads förskola

Nu pågår markarbeten vid Herrestads förskola.

Själva byggnaderna kommer på plats i slutet av oktober. Därefter ska el, värme och vatten kopplas in och målning och andra arbeten ska utföras. Bland annat ska mottagningskök installeras.

Varje hus kommer att inrymma två avdelningar, med plats för cirka 36-40 barn. På Herrestads förskola innebär detta ett tillskott av förskoleplatser. På Skansens förskola kommer den befintliga förskoelverksamheten att flytta ut ur de tillfälliga lokalerna i före detta särskolan och in i den nya byggnaden.

Personalen på de båda förskolorna har fått vara delaktiga i planeringsprocessen och lämnat synpunkter på utformningen av husen.

- Jag tycker det ska bli spännande och intressant att få två nya avdelningar till Herrestads förskola. Det är bra att förskolan växer till fem avdelningar, vår personal kan till exempel hjälpas åt vid öppning och stängning, säger Agneta Hogmalm, förskolechef.

Tanken är att de nya byggnaderna ska stå klara i december, och att förskoleverksamheten i de nytillkomna husen startar i januari.

Framöver kommer även parkeringsytan vid Herrestads förskola att byggas ut.

Skansens förskola får också en ny byggnad.

Vid Skansens förskola pågår också arbete för en ny förskolebyggnad.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00