Gustafsberg-Skeppsviken ska vara friluftsområde

Området från Gustafsberg till Skeppsviken blir ett område för rekreation och friluftsliv. Det beslutade kommunfullmäktige igår. Till grund för beslutet ligger en vision om hur området kan utvecklas.

Vision Gustafsberg-Bodele-Landbadet-Skeppsviken

Nu har kommunfullmäktige antagit en vision för hur Gustafsberg-Bodele-Landbadet-Skeppsviken kan utvecklas.

Visionen för Gustafsberg-Bodele-Landbadet-Skeppsviken innebär att ingen ny bebyggelse i form av bostäder, hotell eller camping kommer att tillåtas i området. Visionens inriktning är området ska erbjuda rekreation och motion, samtidigt som det ska bli mer tillgängligt för alla. Målsättningen är att göra Uddevalla till en attraktiv stad för medborgare och besökare.

Några förbättringar är redan påbörjade:

  • En ny och tillgänglig toalett har i sommar kommit på plats vid Strandpromenaden intill Landbadet. Toaletten är öppen året runt. Tillgången till toaletter ses över inom hela området.
  • Lekplatserna i området ska ses över och utvecklas.
  • Den mindre bron som leder över Bodeleån i höjd med gräsplanerna på Bodele kommer under hösten att bytas ut.
  • Tillgängligheten ses över vid badplatserna, med exempelvis badramp där det finns möjlighet.

- Vi kommer att titta vidare på hur Norrkullen kan utvecklas så att allmänheten får tillgänglighet till strandlinjen. Det kommer att bli en förändring, kanske en aktivitetspark och grillplatser, men exakt hur det ska se ut är ännu inte klart, säger Katarina Hansson, chef kultur- och fritidsförvaltningen.

På längre sikt är planen att omvandla Landbadet till ett familjeinriktat utomhusbad och att förse Svenskholmen med bryggor och trappor vid vattnet. Andra delar i visionen är kallbadhus, bryggor vid Rödön och Lindesnäs, ställplats för husbilar i Skeppsviken och bättre tillgänglighet till Nabrinken.

Mer information om visionen finns i kommunfullmäktiges kallelse 2017-10-11, del 1, ärende 9

Se även kommunfullmäktiges webbsändning (startar cirka 2 timmar 54 minuter in i sändningen)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00