Se kommunfullmäktige från 11 oktober

Nu kan du se gårdagens webb-tv inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att området från Gustafsberg till Skeppsviken blir ett område för rekreation och friluftsliv.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 11 oktober »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Motion om att utveckla och ta tillvara området kring Strandpromenaden (husbilsparkering)
 • Motion om att starta en "snabbkassa"- snabbare handläggning av standardtillstånd
 • Motion om att etablera ett vackert estaurangstråk längs med Norra Hamngatan
 • Motion om att återinföra begreppet Uddevalla stad
 • Kommunens delårsrapport augusti 2017
 • Antagande av fördjupad översiktsplan över Uddevalla tätort
 • Utveckla området Gustafsberg, Landbadet, Bodele och Skeppsviken
 • Stadsutveckling vid Bäveån, avsiktsförklaring mellan Uddevalla
  kommun och Mattssonföretagen i Uddevalla AB
 • Socialnämndens avropportering av uppdrag l kommunfullmäktiges
  flerårsplan 2016-2018
 • Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun

Se kallelsen»

Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv. Nästa kommunfullmäktige är den 8 november på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00