Unga ledare kan söka stipendium från nästa år

Nu finns ett nytt stipendium att söka för unga ledare i föreningslivet, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Stipendiet syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare och går att söka från och med nästa år.

Nästa år kan du söka stipendium för unga ledare.

Nästa år kan du söka stipendium för unga ledare.

Ungdomsledarstipendiet delas ut till en eller flera personer som är bosatta i Uddevalla kommun eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Vem kan söka? Du som är ung och verksam i en allmännyttig ideell förening, samt värnar demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande, kan söka stipendiet.

- Vi vill lyfta och uppmuntra unga ledare i föreningslivet. Exempelvis kan man vara verksam i någon idrottsförening, kulturförening, förening för personer med funktionsnedsättning eller någon annan allmän ideell förening. Alla unga ledare som värnar om de demokratiska värdena är välkomna att söka, säger Katarina Hansson, chef kultur- och fritidsförvaltningen.

Stipendiet för unga ledare söks för egen räkning. Kultur- och fritidsnämnden kan också på egen hand besluta om stipendiater.

Första tillfället att söka stipendiet är under 2018. Kultur- och fritidsnämnden fattar i november beslut om vem eller vilka som får ungdomsledarstipendiet. Stipendiet delas ut samtidigt som kulturpris och kulturstipendium vid en officiell ceremoni i december.

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00