Kvalitén vässas inom vård- och omsorgsutbildningarna

Nu satsar Uddevalla kommun på att ytterligare höja kvalitén inom vård- och omsorgsutbildningarna. Målet är att bli certifierad som ett lokalt vård- och omsorgscollege tillsammans med Orust och Färgelanda.

Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege (VO-college) är inte en skola. Det är en nationell, regional och lokal satsning som innebär att kvalitén och attraktionskraften ska öka för vårdutbildningarna – både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Det övergripande syftet är att få fler att söka till utbildningar och arbete inom vård och omsorg.

I maj i år bildade Uddevalla ett lokalt VO-college tillsammans med Färgelanda och Orust kommuner. Här möts skola, arbetsgivare, fackliga organisationer och arbetsförmedling för att tillsammans hitta nya vägar för att höja kvalitén i de vårdutbildningar som finns i vårt område. Det kan till exempel handla om att anpassa vissa kurser mer efter den rådande arbetsmarknaden, eller förbättra möjligheterna att komma ut i praktik för eleverna.

Nästa steg är att bli certifierad av den nationella föreningen Vård- och omsorgscollege. Ansökan om certifiering håller just nu på att förberedas, för att lämnas in i början av 2018.

– Det ställs höga krav för att bli certifierad men det skulle betyda väldigt mycket om vi klarar det, säger Mathilda Isaksson som är ordförande i Uddevalla, Orust och Färgelanda vård- och omsorgscollege, samt avdelningschef inom socialtjänsten i Uddevalla kommun.

– För exempelvis kommunerna, som är en stor arbetsgivare inom vård och omsorg, är det ibland svårt att bedöma kompetensen hos den som söker ett jobb. Då skulle det underlätta om det fanns ett diplom som intygar att den sökande har gått en utbildning som är certifierad som VO-college.

För mer information, kontakta gärna:

Mathilda Isaksson,
ordförande Uddevalla, Orust och Färgelanda vård- och omsorgscollege
E-post:
mathilda.isaksson@uddevalla.se
Telefon: 0
522-69 70 51

Läs mer:

Om Vård- och omsorgscollege - nationella föreningens webbplats
Regionalt/lokalt vård- och omsorgscollege - Fyrbodals kommunalförbunds webbplats

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00