Arkeologiska utgrävningar startar

Nu tas första steget i uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. På måndag 16 oktober påbörjas arkeologiska utgrävningar vid Hasselbackshuset. Det innebär att parkeringen framför huset kommer att stängas av.

Parkering framför Hasselbackshuset

Arkeologisk utgrävning sker bland annat på parkeringsytan framför Hasselbackshuset.

Arkeologiska utgrävningar kommer att ske i två större schakt som mäter cirka två gånger tio meter vardera. Det första kommer att grävas i marken på parkeringen framför Hasselbackshuset. När detta schakt är färdiganalyserat kommer marken att fyllas igen.

Det andra stora schaktet kommer att grävas på gräsytan nedanför ”Suckarnas mur”, som ligger intill Hasselbackshuset. Två mindre schakt kommer också att öppnas tillfälligt över dagen strax väster om Träbron och öster om Hasselbackshuset, för att kontrollera äldre vägsträckningar.

Utgrävningarna ingår i det förberedande arbetet inför ombyggnationen av Kungstorget och ytorna kring Hasselbacken. Bland annat ska en halvcirkelformad trappa byggas från Kungstorget ned mot Hasselbacken och nya grönytor ska skapas framför Hasselbackshuset, med möjlighet till uteservering.

Det är två arkeologer från Bohusläns museum som metodiskt kommer att arbeta sig nedåt i marklagren. Eventuella fynd kommer att arkiveras.

- Vi dokumenterar alla lager genom inmätning med GPS och tar tillvara de fynd vi hittar och fotograferar allt. Om vi hittar rester av ben eller trä skickar vi dem för vidare analys och datering. Ytan är väldigt intressant med tanke på tidigare utgrävningar vid Hasselbacken, då vi hittade kalktunnor, mynt och terrassering med träkistor från 1500-talet, säger Eirik Johansson, arkeolog på Bohusläs museum.

De arkeologiska utgrävningarna beräknas pågå under cirka två veckors tid. När schakten har analyserats kommer de att fyllas igen.

Under vecka 44 påbörjas ytterligare grävarbeten för vatten- och avloppsledningar vid Kungstorget. Dessa arbeten kommer att påverka trafiken i området. Parkeringen framför Hasselbackshuset kommer att vara stängd till slutet av november. Mer information om dessa grävarbeten kommer inom kort.

Läs tidigare nyhet om Kungstorget

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00