Test inför upprustning av Kungsgatan i Uddevalla centrum

Nästa vecka startar arbetet med att testa framtagna förslag till bland annat ny markbeläggning på Kungsgatan. Testet kommer att genomföras i krysset vid Hallmans hörna.

Stefan Björling

Stefan Björling vid den tänkta mötesplatsen i krysset Kungsgatan och Norra Drottninggatan.

Enligt förslaget så kommer det att läggas fyra meter granitplattor närmast fasaderna på båda sidor och i mitten av gatan fyra meter små­gatsten. Gatstenen i mitten kommer att läggas i ett bågmönster inramat av stenar som ligger i en rak rad. Mötesplatsen i krysset kommer att markeras genom en stor cirkelram av smågatsten kring granitplattorna. Det kommer också att läggas två varianter av ledstråk för synnedsatta. Ett stråk med räfflade sinusplattor i granit och ett stråk med räfflade sinusplattor i gjutjärn. 

- Vi tycker att plattorna i gjutjärn är väldigt snygga men vi har fått till oss att de kan bli hala under vintern så därför vill vi testa två olika material för ledstråken, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Förutom att testa markbeläggning i krysset mellan Kungsgatan och Norra Drottninggatan samt i gatsnittet mot Kampenhof så provar vi en ny armatur och möblering. Vi har redan satt upp den nya armaturen vid en stolpe på platsen. Men tanken är att belysningen inte ska sitta på stolpar utan istället hänga i linor över gatan. Gällande möblering så är en bänk i cortenstål och obehandlat ädelträ med en planteringsdel beställd. Den kommer på plats i början på nästa år.

- Ambitionen är att Hallmans hörna ska vara klar till invigningen av julbelysningen 23 november, säger Stefan Björling.

Efter testet så ska de olika förslagen utvärderas tillsammans med handikappsrörelsen.

Arbetet är ett av flera projekt som kommer att genomföras under 2018-2020 för att snygga till centrum. Förberedelserna inför dessa arbeten startar redan hösten 2017 genom bland annat arkeologisk utgrävning vid Hasselbackshuset, vatten- och avloppsledningar vid Kungstorget samt Hallmans hörna på Kungsgatan.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00