Förädlingen av Uddevallas innergårdar går framåt

Ett trettiotal gårdar är inventerade och responsen har varit positiv. Inventeringen har resulterat i ett underlag som beskriver gårdarna med foto, historik, funktion, ägarstrukturer och förslag på utvecklingsområden.

Inventeringsunderlaget kan användas vid information till våra invånare och besökare, marknadsföring och vidare fördjupning t.ex. examensarbete.

Några gårdar har till följd av arbetet, öppnat upp på dagtid. Flera har också anmält intresse för att utveckla, förädla och öka tillgängligheten bland annat genom tydlig skyltning, belysning och installation av den så kallade ”Uddevallagrinden”.

Vid det välbesökta och populära evenemanget Gömda Glömda Gårdar gjordes en undersökning om besökarnas upplevelse av gårdarna och Uddevalla Centrum. Besökarna tyckte att gårdarna är attraktiva, men man önskar överlag att de är öppnas upp och blir mer tillgängliga.

Man efterfrågar också fler familjeaktiviteter och kulturella evenemang. Förslagen som kom fram i undersökningen kommer att tas vidare i en grupp bestående av invånare, fastighetsägare, näringsidkare, turismföretagare, studerande på HCB och kommunen med flera.

För mer information kontakta gärna
Sophie Carling, projektledare Urban Platsinnovation, tillväxtavdelningen,
telefon 0522-69 61 53

Göran Åkermo, Processledare innergårdarna, telefon 070-754 55 40

Urban platsinnovations logga

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00