Miranda ny drogförebyggande samordnare för gymnasiet

Miranda Gjelseths uppgift är att informera om droger, och ge stöd till både ungdomar och föräldrar när det gäller droganvändning och missbruk. Hon är kommunens nya drogförebyggande samordnare för gymnasiet.

Drogförebyggare

Drogförebyggande samordnare Malin Törner och Miranda Gjelseth (saknas på bild gör Unni Norén).

Uddevalla kommun jobbar aktivt med drogförebyggande verksamhet på många olika nivåer. En viktig uppgift är att vara ute och synas på skolorna i olika sammanhang. Här är den huvudsakliga målsättningen att alla barn och ungdomar i Uddevalla ska klara av skolan.

Miranda Gjelseth blir ofta en konkret kontaktperson för den som har bekymmer kring sin egen eller en kompis användning av droger. En annan viktig målgrupp är föräldrarna, som exempelvis behöver kunskap om hur man stöttar sitt barn där misstankar om droganvändning finns.

Förutom Miranda Gjelseth som inriktar sig på gymnasieungdomar jobbar ytterligare två drogförebyggande samordnare i kommunen: Unni Norén som finns för grundskolorna, och Malin Törner som jobbar mer övergripande och täcker in allt drogförebyggande arbete som görs utöver skolornas värld.

– Jag och mina kollegor kan ge råd och slussa vidare till rätt ställe. Vi utbildar även personal, går ut med information och ordnar föreläsningar med mera, berättar Miranda Gjelseth.

– Vårt mantra är: Våga fråga! Det är bättre att ta kontakt med oss tidigt, så fort man känner ett behov eller en oro över sitt eget beteende eller någon i ens närhet. Då är det inte läge att vänta utan ta tag i problemet direkt och våga påkalla uppmärksamhet, säger Malin Törner.

Läs mer om Uddevalla kommuns drogförebyggande arbete

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00