Olovlig andrahandsuthyrning ska kartläggas

De senaste åren har den svarta bostadsmarknaden i Uddevalla ökat markant. Nu ska problemet kartläggas genom ett nära samarbete mellan kommunen och den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem. Målet är att skapa en mer rättvis bostadssituation.

Uddevalla

Nästa år startar en kartläggning av olovlig andrahandsuthyrning.

Skyhöga hyror på små lägenheter, inga lagliga hyreskontrakt och att tvingas bo flera familjer på samma adress. Det är verkligheten i Uddevalla i dag, precis som i en mängd andra kommuner runt om i landet. De som främst drabbas är unga vuxna, nyanlända och andra resurssvaga grupper i samhället.

– Bostadsbristen är ett faktum och det kan vara så att vissa personer tjänar pengar på andras olycka. Ibland kan det vara organiserat och satt i system, men det kan även bero på okunskap och att man vill hjälpa andra med att ordna bostad, berättar Petra Viita, samordnare för bostadsförsörjningsfrågor med fokus på nyanlända i Uddevalla kommun.

Nu har Länsstyrelsen beviljat en halv miljon kronor för att Uddevalla kommun, tillsammans med Uddevallahem, ska kartlägga den svarta bostadsmarknaden. Projektet kommer att pågå från 1 februari 2018 till 31 januari 2019.

- Vi förstår ju också att det kommer att skapa problem. Många som i dag bor i så kallade svartkontrakt kanske måste lämna sitt nuvarande boende och hitta ett lagligt alternativ. Samtidigt råder stor bostadsbrist, så det är inte enkelt. Här har vi ett ansvar som kommun att hitta lösningar, förklarar Petra Viita.

Det är främst hon som kommer att utföra kartläggningen. Mycket information kommer att inhämtas direkt från Uddevallahem. Där ser man redan idag tydliga indikationer på att det finns en svart bostadsmarknad i Uddevalla. Detta eftersom rörligheten på bostadsmarknaden är lägre än vad som känns rimligt.

– Vi kommer även att jämföra med folkbokföringen och se hur många som är skrivna på en adress. Det finns många sätt att få reda på bostäder där allt inte står rätt till, säger Petra Viita.

– Vi gör det här för att det i slutändan måste bli rättvist för alla. En parallell bostadsmarknad slår mot hela samhället och ökar klyftorna. Barn ska inte behöva växa upp i trångboddhet där de inte kan göra sina läxor i lugn och ro.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Viita
Projektledare bostadsförsörjning för nyanlända
Telefon: 0522-69 64 26

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00