Biltrafik påverkas vid Kungstorget

Under vecka 44 startar Västvatten sitt arbete med att byta vatten- och avloppsledningar vid Kungstorget. Detta ingår i ombyggnaden och uppfräschningen av Kungstorget och Hasselbacken. Grävarbetet innebär att personbilstrafiken stängs av helt på vägen framför Hasselbackshuset och en del av Trädgårdsgatan fram till slutet av november.

Buss förbi Kungstorget

Bussar, men inte bilar, kommer att kunna passera Kungstorget under tiden som grävarbetena pågår.

- Vi hoppas att allmänheten har förståelse för de trafikstörningar som uppstår. Målet är att få ett vackrare centrum i Uddevalla och under byggtiden blir det tyvärr vissa inskränkningar i framkomligheten, säger Stefan Björling, centrumkoordinator samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vatten- och avloppsledningarna måste bytas innan vintern så att marken ska hinna sätta sig ordentligt innan nästa byggfas av Kungstorget/Hasselbacken tar vid i februari 2018.

Grävarbetet för ledningsbyte vecka 44-48 innebär:

  • All personbilstrafik är avstängd på vägen framför Hasselbackshuset och på Trädgårdsgatans sträckning längs Kungstorget.
  • Busstrafik kommer att kunna passera förbi Kungstorget under tiden grävarbetet pågår.
  • Parkeringen framför Hasselbackshuset kommer att vara avstängd under hela perioden.
  • Träbron kommer att vara tillfälligt avstängd för biltrafik några dagar, men gång- och cykeltrafik är tillåten.

Allt grävarbete för vatten- och avloppsledningarna beräknas vara klart i slutet av november.

- Det är vårt mål att inte störa marknader och annan handel och aktiviteter i centrum innan jul, säger Stefan Björling.

Läs tidigare nyhet om Kungstorget

Arkeologiska utgrävningar startar vecka 42

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00